Lưu trữ cho từ khóa: Nhãn Khoa

Có phải lúc trẻ bị cận thị thì khi về già sẽ không bị viễn thị?

Có người nói nếu lúc trẻ bị cận thị thì khi về già sẽ không bị viễn thị – điều này có đúng? Tôi thấy người già nào cũng phải đeo kính khi đọc báo. Tật viễn thị của người già có thể tránh không? – Mai Trâm (TP.HCM) ThS.BS…