Lưu trữ cho từ khóa: đàn ông

Nam giới ít tóc có ảnh hưởng đến chức năng tình dục?

Rất nhiều người cho rằng chức năng tình dục của đàn ông ít tóc kém hơn người bình thường. Gần đây, tôi được giới thiệu một người bạn trai, năm nay anh ấy 35 tuổi, con người rất tốt, chỉ có điều đầu hơi hói. Tôi nghe người ta nói…