Lưu trữ cho từ khóa: Tin nóng dinh dưỡng

Những kiểu ăn đang phá hủy não bộ một cách nghiêm trọng

Kiểu ăn đang phá hủy não bộ một cách nghiêm trọng tới 70% người Việt mắc, cần bỏ gấp. Ăn nhiều thực phẩm chứa đường Các lọai đường như đường tinh luyện, đường mía, đường phèn…. hay các loại bánh ngọt nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ làm gián đoạn…