Lưu trữ cho từ khóa: Dưỡng tóc

Cách kéo tóc thẳng tự nhiên mà không gây hại

Ngày nay, duỗi tóc là một xu hướng làm đẹp. Tuy nhiên, cái giá của kiểu làm đẹp này là tóc bị tổn thương, mất dưỡng chất vì nhiều hoá chất được sử dụng trong quá trình duỗi tóc. Sau đây là một vài cách kéo tóc thẳng tự nhiên…