Lưu trữ cho từ khóa: giáo dục từ xa

Triển khai thí điểm mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật

Sở GD&ĐT TP HCM thực hiện triển khai thí điểm mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận và chất lượng giáo dục hòa nhập thông qua công nghệ thông tin cho trẻ khuyết tật”.…